Αβάντων 54, Χαλκίδα
2221551621, 6931234215
info@ilmondoshoes.gr